Implementaties

Om inzichtelijk te maken welke onderwijsinstellingen de OOAPI toepassen en welke endpoints daarbij worden ondersteund, vragen wij aan deze onderwijsinstellingen om het online formulier ‘Gebruik van de Open Onderwijs API‘ in te vullen.

Een overzicht van de responses tot nu toe:

Onderwijsinstelling OOAPI URL Toepassing Ondersteunde Endpoints Toekomstige Endpoints Welke data consumers Welke data bronnen
Universiteit Leiden leiden-api.inqdoconnect.nl Ontsluiting data richting mobiele app Course results, Rooms, Educational departments, Educational plans Persons, Buildings, Schedules, News feeds, News items mobiel SIS, AD, CMS, directory
Hogeschool van Amsterdam http://hva-docs.inqdoconnect.nl/index.html Primair ontsluiten data voor mobiele app en web portal, nu een koppeling met scanapplicatie Persons, Course results, Schedules, News feeds, News items, Educational plans Buildings, Rooms mobiel, portaal, bedrijfsapplicaties SIS, LMS, Wifi logging, MyTimetable, SharePoint
De Haagse Hogeschool Course results, Test results, Courses, Schedules, News feeds, News items mobiel, portaal osiris, iris, blackboard, custom.
Hogeschool Arnhem Nijmegen Nog niet…. implementatie eerste endpoint medio 2018 Buildings, Schedules, Rooms Onze mobile app HAN4me Roosterpakket via ODS
Hogeschool Inholland https://api.inholland.nl Eigen ontwikkeling van API met API Management van MS Azure Persons, Course results, Courses, Schedules Rooms, Educational departments, Educational plans, Course groups App (StuComm), Portaal, Scorecard SIS, Roostercommunicatie
Hogeschool Utrecht https://huapim.portal.azure-api.net/signin De API’s worden ontwikkeld met het oog op ontsluiten van (gepersonaliseerde) informatie voor portals en app
bouwers.
Course results, Test results Courses, Educational departments, Educational plans Mobiel en Portaal. Voor A2A enkel als dat past in het integratiescenario. SIS en Rooster