Op deze pagina vind je de meest voorkomende vragen over de Open Onderwijs API.

Voorheen gebruikte de Open Onderwijs API werkgroep een wiki. Is deze nog beschikbaar?

Jazeker! Deze Open Onderwijs API wiki werd gebruikt als communicatie platvorm door de werkgroep en te vinden op: https://wiki.surfnet.nl/display/onderwijsdata/Open+onderwijs+API
Maar deze wiki wordt niet meer gebruikt en wordt dus niet meer bijgewerkt.

Wat wordt bedoeld met open onderwijs data?

De term ‘open onderwijs data’ wordt in verschillende contexten gebruikt:

  • Open data dat informatie geeft over de onderwijsinstelling zelf, zoals het aantal studenten, het aantal afgestudeerden ed. Met open onderwijs data wordt hier dus metadata van de onderwijsinstelling bedoeld.
  • Open data wat gebruikt wordt voor onderwijs doeleinden, denk bijvoorbeeld aan open leermiddelen, onderzoeks data, open educational resources (OER) ed.
  • Open data wat wordt vrijgegeven door de administratieve bronnen van een onderwijsinstelling. Denk aan SIS data, roosters, beschikbare werkplekken, studiegids data, nieuws berichten, ed.
    Wanneer we het over open onderwijs data hebben binnen de Open Onderwijs API, dan bedoelen we dit in deze context.  

Maar niet alle onderwijs data is toch open ofwel beschikbaar voor iedereen?

Dat klopt. Niet alle onderwijs data is open voor iedereen en ook al noemen we dit allemaal open onderwijs data, het kan best zijn dat dit alleen open is voor de studenten van een bepaalde instelling of alleen voor een bepaald persoon. We onderscheiden hier een aantal usecases:

  • Data wat beschikbaar is voor iedereen. Iedereen die deze data opvraagt krijgt deze zonder dat de identiteit van de gebruiker bekend is. Inloggen is dus niet vereist. Denk hierbij aan informatie die op het publieke deel van de instellingswebsite staat. Niewsberichten of een overzicht van de verschillende studies.
  • Data wat voor een bepaalde doelgroep beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan rooster data wat alleen beschikbaar is voor studenten van een bepaalde instelling of van een bepaalde studierichting. Voordat deze data kan worden vrijgegeven dient het system (veelal de API manager) de identiteit van de gebruiker te achterhalen om te kunnen bepalen ‘Is dit een student van deze instelling of van deze studierichting?’. De gebruiker zal deze gegevens middels een inlog moeten vrijgeven.
  • Data wat bedoeld is voor een bepaalde gebruiker. Denk hier bijvoorbeeld aan tentamen/examen cijfers. Voordat deze data kan worden vrijgegeven dient het systeem de identiteit van de gebruiker te achterhalen. De gebruiker zal hiervoor moeten inloggen.

Ik hoorde dat DUO ook een open onderwijs API aanbiedt. Is er dan nog een andere Open Onderwijs API?

Op 11 nov. 2016 verscheen het bericht dat het Ministerie van Onderwijs de open onderwijs API heeft gelanceerd: “Vandaag heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een API gelanceerd met onderwijsdata. Deze data is vrijgegeven onder de vrije licentie CC0. De API wordt geleverd door Dienst Uitvoering Onderwijs, de overheidsdienst verantwoordelijk voor onderwijsgegevens in Nederland. Open State Foundation heeft ondersteuning verleend bij de technische implementatie van de API. Wij beschouwen dit als een grote stap voor de ontwikkeling van open (onderwijs) data in Nederland.
Dit is inderdaad een andere Open Onderwijs API waarin een ander soort open onderwijs data beschikbaar wordt gemaakt. Het betreft hier open metadata van onderwijs instellingen. Denk hierbij aan het aantal studenten, adressen, slagingspercentages ed. DUO verzameld deze data en biedt deze aan middels een API.
Het is natuurlijk een goede ontwikkeling dat deze data openbaar wordt gemaakt middels een API, maar anders dan de naam is er geen relatie met onze ‘Open Onderwijs API’ waar het draait om het volgens een standaard beschikbaar maken van onderwijs (bron-)data als roosters, cijfers, studenten informatie ed.