De V4.0 specificatie van de Open Onderwijs API ondersteunt op dit moment de volgende datatypen:

De specificatie van deze V4 is te vinden op: https://github.com/open-education-api/specification

Documentatie van de specificatie van de Open Onderwijs API is online beschikbaar op:

Hogeronderwijsinstellingen die onderwijsdata op een gestandaardiseerde manier willen ontsluiten, implementeren een eigen API die op de Open Onderwijs API standaard gebaseerd is.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Hoewel het technisch mogelijk is om de API te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord, is dat niet verstandig. Zo krijg je vaak toegang tot een hele reeks aan diensten, terwijl je app misschien alleen uitgeleende bibliotheekboeken hoeft op te vragen. En wat nu als je wachtwoord door diefstal of een virus uitlekt? Om die vervelende gevolgen te voorkomen, ondersteunt Open Onderwijs API het protocol OAuth 2.0.

OAuth 2.0

OAuth 2.0 is een open protocol voor veilige toegang. Hiermee geef je programma’s of websites toegang tot gegevens die zijn opgeslagen op een andere website, zónder dat je je gebruikersnaam en wachtwoord uit handen geeft. OAuth 2.0 maakt gebruik van tokens. Vertrouwelijke gegevens zoals een gebruikersnaam of wachtwoord hoef je dan niet meer af te geven. Elke token geeft toegang tot specifieke gegevens van één website voor een bepaalde duur. Zo kun je instellen dat een bepaald programma slechts toegang heeft tot bepaalde data.

SURFconext API security

Met SURFconext API Security scherm je je instellings-API’s af via SURFconext. Denk aan het studentinformatiesysteem en het roostersysteem. Inloggen op een instellings-API is dus even veilig en betrouwbaar als inloggen op een reguliere dienst die op SURFconext is aangesloten.
Lees meer op de pagina: Beveilig je API’s met SURFconext API security